Chia sẻ:

Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chính trị 15-07-2018
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để xem xét 33 báo cáo và thông qua 12 dự thảo nghị quyết chuyên đề.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI