Chia sẻ:

Hội Bảo trợ người nghèo Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2017

Xã hội 22-05-2018
Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra kế hoạch năm 2018.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI