10 sự kiện nổi bật năm 2018 của tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 19-07-2019
Năm 2018, Tây Ninh có nhiều sự kiện nổi bật, có tác động tích cực đến sự phát triển KTXH, đảm bảo ANQP của tỉnh nhà. Sau đây, chúng tôi xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong năm qua.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI