9/9 huyện, thành phố thu ngân sách đều vượt dự toán

Audio thời sự 25-05-2019
Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành tỉnh với các huyện, thành phố nên công tác phối hợp, quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo theo dự toán.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI