99% các lỗi gây ra tai nạn giao thông là do ý thức của người tham giao thông

Audio thời sự 15-07-2020
Trước sự nỗ lực của ngành chức năng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong 9 tháng đầu năm 2019 đã giảm rõ rệt ở cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông vẫn còn nhiều. Qua phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông cho thấy, trên 99% lỗi gây ra tai nạn giao thông là do ý thức của người tham gia giao thông.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI