Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh uỷ Tây Ninh

Audio thời sự 19-09-2020
Ông Phan Đình Trạc–Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tây Ninh đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI