Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Audio thời sự 26-08-2019
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Công văn số 715-CV/TU về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI