Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW tại Tây Ninh

Audio thời sự 19-09-2019
Ông Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác Trung ương vừa có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Tây Ninh về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI