Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2019

Audio thời sự 26-05-2020
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến với các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 11/2019. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI