Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Audio thời sự 20-01-2021
Sau 3 ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, chiều ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bế mạc.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI