Bế mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Audio thời sự 04-04-2020
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong năm 2019 góp phần vào thành tựu chung của đất nước.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI