Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Audio thời sự 22-01-2020
Tại kỳ họp này, các đại biểu đã dành thời gian xem xét các báo cáo và thông qua 27 dự thảo Nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp. Đây là những biện pháp cụ thể được ban hành nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI