Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Audio thời sự 24-09-2020
Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã dành nhiều thời gian để xem xét các báo cáo và thông qua 24 dự thảo nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI