Bến Cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Audio thời sự 13-07-2020
UBND huyện Bến Cầu cùng với chủ đầu tư Dự án đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao quỹ đất sạch cho đơn vị thi công.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI