Bến Cầu: Lan tỏa những công trình thắp sáng đường quê-sự cộng hưởng của ý Đảng và lòng dân

Audio thời sự 15-07-2020
Mô hình đã mang lại nhiều ý nghĩa và được thực hiện lan tỏa một cách nhanh chóng ở 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu. Thể hiện rõ sự cộng hưởng của “Ý Đảng và lòng Dân”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI