Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu khai mạc Đại hội

Audio thời sự 30-10-2020
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu khai mạc Đại hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI