Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh làm việc với các doanh nghiệp của Đảng

Audio thời sự 26-05-2020
Chiều ngày 29.10, ông Phạm Viết Thanh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn làm việc với 2 doanh nghiệp của Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ gồm Công ty Cao su 30-4 Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại, dịch vụ Tây Ninh về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 5 năm 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động 5 năm 2021-2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI