Bình Thạnh: Xã biên giới đầu tiên của huyện Trảng Bàng đạt chuẩn nông thôn mới

Audio thời sự 19-09-2019
Đến nay, xã Bình Thạnh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM và đây cũng là xã biên giới đầu tiên của huyện Trảng Bàng đạt chuẩn nông thôn mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI