Bộ Nội vụ giao bổ sung cho tỉnh Tây Ninh 383 biên chế giáo viên Mầm non

Audio thời sự 21-11-2019
Bộ Nội vụ vừa có Công văn bổ sung biên chế sự nghiệp của tỉnh Tây Ninh năm 2019. Theo đó, Bộ Nội vụ đồng ý bổ sung 383 biên chế giáo viên mầm non.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI