Bổ túc văn hóa không thu hút được học viên

Audio thời sự 28-02-2020
Đất nước hơn 30 đổi mới, điều kiện kinh tế xã hội đã có nhiều phát triển, đường xá đi lại thuận lợi, hệ thống trường lớp được xây mới, phân bổ điều qua các cấp….nên mô hình “giáo dục thường xuyên dạy bổ túc văn hóa” không còn thu hút được nhiều người tham gia.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI