Các địa phương đang trong vùng có dịch tả heo châu Phi không nên tái đàn

Audio thời sự 21-09-2019
Chỉ tái đàn khi thật sự an toàn, công bố hết dịch và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để tránh thiệt hại.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI