Các tôn giáo thực hiện tốt Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid–19

Audio thời sự 01-01-1970
Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói chung cũng như việc thực hiện các Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung quyết liệt chỉ đạo đợt cao điểm phòng chống dịch Covid 19.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI