Cách làm hay trong việc vận động người dân tham gia BHYT

Audio thời sự 22-09-2020
Việc người dân xã Tân Hiệp tích cực tham gia BHYT một lần nữa chứng minh việc gì được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân thì việc đó sẽ thành công.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI