Cần có biện pháp để liên thông giữa CMND cũ và mới để giảm phiền hà cho người dân khi làm các TTHC có liên quan

Audio thời sự 08-07-2020
Đó là kiến nghị của cử tri xã Trà Vong, huyện Tân Biên để giảm phiền hà cho người dân khi làm các thủ tục hành chính có liên quan.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI