Cần đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí

Audio thời sự 05-06-2023
Cần đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí”. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đối với các thành viên Ban ATGT tỉnh và các địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI