Cần nâng cao chế độ chính sách để giữ chân và thu hút người lao động

Audio thời sự 19-02-2020
Việc thiếu lao động gây khó khăn cho hoạt động phát triển sản xuất của các Công ty. Để thu hút và giữ chân người lao động, giải pháp đặt ra là nên nâng cao chế độ tiền lương và các chính sách cho công nhân.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI