Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Bưu điện - Văn hóa xã

Audio thời sự 26-08-2019
Các điểm BĐ-VHX vắng khách, hoạt động kém hiệu quả, nhiều bưu điện văn hóa xã muốn tồn tại phải đa dạng về dịch vụ kinh doanh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI