Cần tăng cường công tác kiểm định đối với các cơ sở kinh doanh giống, cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp

Audio thời sự 06-04-2020
“Cần tăng cường công tác kiểm định đối với các cơ sở kinh doanh giống, cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp... đảm bảo cung cấp đúng, đủ chất lượng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những yêu cầu của bà Phan Thị Điệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đối với Sở Nông nghiệp và PTNT tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI