Cần thanh lý các trạm cấp nước sạch ở nông thôn hoạt động kém hiệu quả

Audio thời sự 25-05-2019
Đó là đề xuất của HĐND tỉnh qua đợt thực tế khảo sát một số công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn 3 huyện Bến Cầu, Trảng Bàng và Châu Thành.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI