Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế phát triển đạt chỉ tiêu, tiến độ đề ra

Audio thời sự 08-06-2023
Trong Quý 1 năm 2022, các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất nhưng với mức độ chưa đạt theo kế hoạch quý đề ra. Để thúc đẩy kinh tế phát triển đạt chỉ tiêu, tiến độ đề ra, UBND tỉnh Tây Ninh đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI