Cần thực hiện hiệu quả việc trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông

Audio thời sự 27-05-2020
“Cần thực hiện csó hiệu quả việc trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông”. Đó là kiến nghị của nhiều cử tri thuộc các huyện có dòng sông Vàm Cỏ Đông chảy qua.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI