Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường: Cần những giải pháp mạnh

Audio thời sự 08-07-2020
Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường câu chuyên không mới nhưng cũng không hề cũ. Vì sự việc cứ diễn ra hàng giờ, hàng ngày…gây nguy hiểm cho nguy hiểm cho người tham gia giao thông, thậm chí cả những người lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI