Chất vấn và trả lời chất vấn: Nóng trong lĩnh vực nông nghiệp

Audio thời sự 24-09-2020
Vấn đề nông nghiệp, cụ thể là việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao thu hút nhiều chất vấn của đại biểu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI