Châu Thành: Khó hoàn thành 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020

Audio thời sự 28-02-2020
Theo UBND huyện Châu Thành, huyện không thể có 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020, vì đây là huyện có số xã nhiều nhất so với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI