Châu Thành: Tăng tốc trong xây dựng nông thôn mới

Audio thời sự 19-09-2019
Đến nay, toàn huyện Châu Thành có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là: Thanh Điền, An Bình, Thái Bình, Hòa Hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI