Chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Audio thời sự 08-12-2021
Để thực hiện phòng, chống dịch bệnh hiệu quả cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó việc áp dụng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) là rất quan trọng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI