Chủ động thực hiện các chính sách tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Audio thời sự 15-07-2020
Nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sớm khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến đúng các đối tượng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI