Chưa có cơ sở xác định nguyên nhân ung thư do ô nhiễm nguồn nước

Audio thời sự 28-02-2020
Để xác định nguyên nhân gây bệnh ung thư cần phải có khảo sát chuyên sâu và chuyên môn từ Viện vệ Sinh dịch tễ Trung ương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI