Chuyển đổi vị trí quy hoạch dự án Khu công nghiệp Hiệp Thạnh

Audio thời sự 19-09-2020
Ban quản lý Khu kinh tế đang tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch – Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thay đổi vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hiệp Thạnh (xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI