Chuyên mục phát thanh “Pháp luật và cuộc sống”

Audio thời sự 20-01-2021
Chuyên mục phát thanh “Pháp luật và cuộc sống” của Báo Tây Ninh được cập nhật trên website https://www.baotayninh.vn vào lúc 9 giờ 30 phút thứ Hai, mỗi tháng 2 kỳ-sẽ cập nhật rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến pháp luật cuộc sống và phần tư vấn của các luật sư.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI