Cô giáo Bùi Kim Lan–Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Audio thời sự 19-09-2020
Đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong nhà trường, nhưng cô giáo Bùi Kim Lan luôn nỗ lực cố gắng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI