Công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 08-12-2021
Theo đó, vùng có dịch gồm các huyện: Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, Gò Dầu, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh. Vùng bị dịch uy hiếp gồm: thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI