Công tác cai nghiện ma túy cần sự chung tay của cả cộng đồng

Audio thời sự 26-05-2020
Để người nghiện quyết tâm cai nghiện ma túy làm lại cuộc đời, không còn là gánh nặng cho xã hội, điều đó rất cần sự chung tay của cả cộng đồng và không kỳ thị đối với người nghiện ma túy là hành động rõ ràng, thiết thực nhất trong việc thể hiện sự chung tay đó.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI