Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin gặp nhiều khó khăn

Audio thời sự 23-04-2019
Do thời gian hy sinh của liệt sĩ đã lâu, nhiều hài cốt đã bị phân hủy ở mức độ cao nên khó khăn trong quá trình phân tích ADN. Cùng với đó, đối tượng lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để giám định ADN tuổi cao, sức yếu, không ít trường hợp đã mất, người lấy mẫu giám định có quan hệ huyết thống xa.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI