Công tác xây dựng cơ bản: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Audio thời sự 25-05-2019
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, công tác xây dựng cơ bản năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiến độ xây dựng và giải ngân đạt khá cao. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều điểm nghẽn mà chưa thể tháo gỡ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI