Công tác xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh có sự chuyển biến tích cực

Audio thời sự 19-07-2019
Theo kế hoạch, đến năm 2020, Tây Ninh phấn đấu có 45/80 xã (trong đó có 14 xã biên giới), chiếm 56,25% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI