Công ty Cổ phần Thành Thành Công–Biên Hòa: Không đồng ý điều chỉnh bảo hiểm chữ đường lên 9 CCS giai đoạn sau Tết

Audio thời sự 27-05-2020
Trước những khó khăn của người trồng mía cộng với đa số mía sau Tết chưa thu hoạch đã là mía chín, trọng lượng giảm dần… Hội người trồng mía Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa điều chỉnh mức bảo hiểm chữ đường lên 9 CCS giai đoạn sau Tết.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI