Cử tri vui mừng vì tình hình kinh tế tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực

Audio thời sự 24-09-2020
Năm 2020, cử tri tỉnh nhà tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành để nền kinh tế xã hội tỉnh nhà tiếp tục có sự khởi sắc.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI