Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Nét đẹp con người, quê hương Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới

Audio thời sự 23-04-2019
Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Nét đẹp con người, quê hương Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI