Cuộc thi câu chuyện qua ảnh, chủ đề “Hạnh phúc - Yêu thương và Chia sẻ”

Audio thời sự 25-06-2022
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi Câu chuyện qua ảnh, chủ đề “Hạnh phúc - Yêu thương và Chia sẻ”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI