Đa số các Tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Audio thời sự 19-10-2019
Tuy đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển còn chậm so với yêu cầu thực tế của xã hội… vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI